Podmioty prawne

W ramach wybranego pakietu, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta, Kancelaria świadczy kompleksową obsługę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obsługę spółek osobowych, a także zorganizowanych podmiotów takich jak spółki z o. o. oraz spółki akcyjne.

Do zakresu usług Kancelarii oferowanych przedsiębiorcom, należą w szczególności:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • rejestracje zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacje spółek,
 • przekształcenia i podziały spółek,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami na etapie przedsądowym,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • prowadzenie negocjacji,
 • egzekwowanie wierzytelności.