Mediacje

Mediacja to jedna z alternatywnych – wobec postępowania sądowego – metod rozwiązywania sporów. Co istotne – znacznie tańsza, a w wielu przypadkach również znacznie szybsza i efektywniejsza.

Ze względu na swój specyficzny charakter i założenie współpracy, techniki mediacyjne mogą prowadzić do bardzo wartościowych sposobów rozwiązywania konfliktu, które mogą nie być dostępne w postępowaniu sądowym. W ramach mediacji, bezstronna i neutralna osoba trzecia jaką jest mediator, pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz dojściu wspólnie do akceptowalnego porozumienia. To podstawowa cecha różniąca mediację od postępowania sądowego, w którym za strony decyduje arbitralnie obca osoba, a rola każdej ze stron sprowadza się do przekonywania sędziego do swojej racji.

Z mediacji można skorzystać zarówno w trakcie już rozpoczętego postępowania sądowego, jak i przed złożeniem pozwu w sądzie. W tym drugim przypadku ugodę zawartą przed mediatorem można zatwierdzić w sądzie, by uzyskała ona moc prawną ugody sądowej.

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest więc możliwe np. w sprawach o:

 • zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • dział spadku,
 • podział majątku wspólnego,
 • należności ze stosunku pracy,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • rozwód i separację (jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków),
 • spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Kancelaria prowadzi mediacje cywilne, rodzinne oraz gospodarcze.