Radca prawny | Mediator

Dagmara Reinholz – radca prawny, mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, członek stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendystka Hertie Stiftung. W ramach stypendium, w 2006 r., ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy), uzyskując tytuł LL.M. Odbywała aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2012 r., po zdanym egzaminie zawodowym, wpisana na listę radców prawnych tutejszej Izby pod numerem PZ- 3170.

W 2018 r. odbyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu mediacji, została członkiem Polskiego Centrum Mediacji (Oddział w Poznaniu) oraz została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa materialnego, w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej zdobywała w administracji państwowej, kancelariach radcowskich, a także jako in-house lawyer w spółkach prawa handlowego.

Włada językiem angielskim oraz biegle językiem niemieckim.