Kancelaria

Kierując się troską o interesy prawne naszych klientów, każdej powierzonej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania, dążąc zawsze do tego, by rozwiązywać problemy naszych klientów w sposób dla nich satysfakcjonujący.

Współpracę z klientem opieramy na indywidualnym podejściu i wzajemnym szacunku, gwarantując mu zachowanie pełnej poufności.

Do zakresu działań Kancelarii należy m. in.:

 • udzielanie porad prawnych w ramach konsultacji,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów dokumentów – w szczególności różnego rodzaju pism – w tym umów, pism urzędowych, administracyjnych, przedprocesowych i procesowych,
 • reprezentacje klientów w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym oraz przed organami administracji państwowej,
 • opiniowanie i negocjowanie kontraktów,
 • czynny udział w negocjacjach,
 • audyty prawne,
 • bieżąca obsługa firm, w tym przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych regulacji prawnych,
 • windykacja należności,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa,
 • prowadzenie mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych,
 • inne, niezbędne w danej sprawie formy pomocy prawnej.